CONTACT US

Liên hệ chúng tôi

 
Name / Họ và Tên *
Name / Họ và Tên
Please also add your country code / Xin vui lòng thêm mã quốc gia vào số điện thoại của bạn
 
MAIN ADDRESS

VIETNAM
Room 601, Royal Building
225 Nguyen Xi St., Ward 13
Binh Thanh Dist, HCM City
Vietnam
T: +86 (0)21 6082 5482
F: +86 (0)21 6082 5486
E: contact@ndateam.com
 

 
OTHER LOCATIONS

 
 
CHINA
Room C - 601
Fahuazhen Road 525
Shanghai 200052
People’s Republic of China
T: +86 (0)21 6082 5482
F: +86 (0)21 6082 5486
E: contact@ndateam.com
EUROPE
8, cours Lafayette
69003 Lyon
France

UAE
Office 1601, Jafza View
18 P.O. Box 18271
Dubai, UAE