Liên hệ chúng tôi

 
Họ và Tên / Name *
Họ và Tên / Name
Xin vui lòng thêm mã quốc gia vào số điện thoại của bạn / Please also add your country code
 
VĂN PHÒNG VIỆT NAM

VIỆT NAM
Phòng 601, Tòa nhà Royal
225 Nguyễn Xí, Phường 13
Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam
T: +84 (0)28 2237 1616
E: info@ndagroup.com.vn
 

 
CÁC VĂN PHÒNG KHÁC

 
 
TRUNG QUỐC
Room C - 601
Fahuazhen Road 525
Shanghai 200052
People’s Republic of China
T: +86 (0)21 6082 5482
F: +86 (0)21 6082 5486
E: contact@ndateam.com
CHÂU ÂU
8, cours Lafayette
69003 Lyon
France

UAE
Office 1601, Jafza View
18 P.O. Box 18271
Dubai, UAE